CFD handel

Hva er den største forskjellen mellom CFD­ handel og normal handel hos banken?

Hva er CFD­ Handel?

For å komme godt i gang allerede fra begynnelsen med CFD’er (Contract For Difference), må man forstå hva CFD­ handel egentlig handler om. En CFD­ kontrakt er et finansielt instrument som bygges opp på basis av prisdannelsen til et underliggende aktiv, som kan være alt fra aksjer og indekstall til råvarer og valutakrysninger. Som CFD ­trader kjøper eller selger man ikke selve aktivet, men bruker en simulering av det reelle markedet for å inngå en kontrakt.

Dermed spekulerer man i verdiutviklingen til de underliggende aktivene når man inngår en CFD-handelskontrakt. Aktivet vil alltid ha både en salgs­ og en kjøpspris som man selv velger.

Dersom du tror at markedsverdien på ditt aktiv vil stige, velger du kjøp og går dermed langt i markedet. Er du derimot av den overbevisning at markedsverdien til aktivet vil falle, velger du heller selg og går da kort i markedet. Desto mer markedet beveger seg i samme retning som din forutsigelse sier, desto større vil også din gevinst for handelen bli. Det samme gjør seg gjeldende for et eventuelt tap og om din forutsigelse av markedet viser seg ikke å stemme med utviklingen til aktivet.

Hva er den største forskjellen mellom CFD­ handel og normal handel hos banken?

CFD ­handel skiller seg vesentlig fra den måten man kanskje er vant til å handle hos private banker på. Normal aksjehandel hos banken har for eksempel en ganske annen fremgangsmåte enn CFD-handel. Ved CFD­ handel kan du velge å gå kort i markedet ved å sette din lit til et fallende aktiv, og tjene penger dersom det da faller i verdi. Handlene dine trenger ikke bare å gi avkastning dersom aktivet stiger i pris – med CFD’er kan også et fallende marked være til din store fordel.

Innenfor handel med CFD opererer man utelukkende med utgifter i form av forskjellen mellom kjøps­ og salgspris, som også kalles spreads. Megling og gebyrer fungerer ikke her på samme måte, men derimot kompenseres plattformene for deres handelsmuligheter via slike spreads. Du trenger absolutt ikke noen stor startkapital for å komme i gang med CFD­ handel, og selv med små innskudd kan du åpne en konto og starte din trading­karriere på nettet.

Med CFD’er kan du handle globalt, slik at hele verden blir din lekeplass. Det er svært kostbart og kapitalkrevende å investere i utenlandske aksjer via ens egen private bank, men med CFD­ handel åpner man denne muligheten med en enkel tilgang. Det gir deg muligheten til å handle i hele verden nærmest døgnet rundt.

Verktøy innenfor CFD ­trading

CFD ­handel er et godt alternativ til utelukkende å spekulere i aktivers stigning. Handelstypen tilbyr et produkt hvor muligheten for å geare sine handler både opp og ned, uten noensinne å eie selve aktivet, melder seg. CFD ­posisjoner inneholder flere muligheter enn man har innenfor for eksempel binære opsjoner.

CFD­ handel er gearet – med gearing har du muligheten til å geare dine handler ved å åpne en posisjon som er større enn det midlene på handelskontoen din egentlig tillater. Av den grunn omtales CFD’er ofte som et såkalt marginprodukt. Margin skal i denne sammenhengen oppfattes som et sikkerhetskrav, og brukes som et bufferbeløp som skal dekke eventuelle tap ved en åpen

CFD­ posisjon. Vær oppmerksom på at visse plattformer gjør det mulig å la tapssummen overstige marginen, slik at du ender opp med å tape flere penger enn du har på kontoen din.

Bruk Stop Loss med CFD ­handel

Når man har muligheten til å geare sine handler med en rate på helt opp til 1:10, så trenger man et verktøy som kan bidra til å minimere risikoen for å tape større beløp. Sett en stopper for ditt eventuelle tap ved å bruke Stop Loss­verktøyet på posisjonene dine, slik at du selv kan regulere hvor mye du tåler å tape og dermed har bedre kontroll over de negative overraskelsene. Husk at CFD­ handel er en form for finansiell handel med en høy risikoprofil. Produktets gearing gjør det attraktivt, men hever også dets risikonivå betraktelig, og derfor er det viktig at man lærer seg å bruke blant annet Stop Loss for å være tryggere med sine handler.

Handle mobilt med CFD’er på farten

Den teknologiske utviklingen sørger for så mangt, og den gir deg nå også muligheten til å handle mobilt med APPer. Uansett om du sitter på bussen eller på flyplassen kan du nå med en enkel APP­løsning komme inn på handelskontoen din. På den måten kan du være på farten uten å miste handelsmuligheter.

For travle mennesker som ofte er på farten er dette en unik mulighet til å kunne åpne og lukke posisjoner fra flere steder enn bare foran PC’en. Markedene flytter seg jo som kjent hele tiden, og med APPer til både telefoner og tablets er man godt utstyrt til å handle på de mulighetene som markedene tilbyr.

Få tips til CFD handel

ScandiTrader gir deg både tips og gode råd om hvordan man handler CFD’er. Bruk retningslinjene våre når du bygger opp posisjonene dine. Vi kommer ikke med direkte tips om kjøp og salg, men gir deg tyngden til å kunne gjøre gode valg på finansmarkedene. Vi ønsker at du, enten du er nybegynner eller øvet innenfor CFD handel, skal kunne utvikle deg jevnlig.

Beste CFD-Tipset

Derfor følger vi markedet nøye i samarbeid med partnerne vi har listet opp her på hjemmeisden, slik at vi kan tilby deg de beste plattformene som finnes på markedet. Glem alt om å tjene penger – og jobb heller for ikke å miste noen. Hver krone teller og er kostbar, så kjemp hardt for å holde dem i dine lommer fremfor andres.

Som vi har skrevet før, er CFD handel oppbygd rundt begrepet om «gearing», eller margin-handel som det også kalles. Start i det små med din CFD-gearing for å holde risikoen lavest mulig i forhold til kapitalgrunnlaget på kontoen din. Stopp-verktøyene gir god mening, og hjelper deg med å beholde din verdifulle kapital. Hver handel du påbegynner bør alltid ha et klart definert CFD-stopp tildelt.

De fleste med interesse for de finansielle markedene kjenner historien fra januar 2015, da den sveitsiske nasjonalbanken slapp den sveitsiske francen løs med store tap til følge for mange investorer i hele verden. Blant disse var det mange CFD- og Forex-handlere som alle led større tap på grunn av gearingen. Når markedet vender raskt imot deg – slik det gjorde da Thomas Jordan forskrekket alle og overrasket de fleste økonomer og analytikere ved å slippe den sveitsiske francen løs – gir gearingen nedturen en ekstra dimensjon.

CFD handel gjøres med høy risiko

Dersom du er ny innenfor online trading skal det gjøres klinkende klart at handel på gearede produkter og margin-handler innebærer høye risikoer for midlene dine, og du kan ofte tape mer enn din opprinnelige investering. En nybegynner bør IKKE velge en plattform hvor dette er tilfelle. Flere tilbydere har plattformer som automatisk stopper handlingen hvis man står i fare for å få minus på handelskontoen, hvilket er mer risikofritt og dermed mer velegnet for dem som ikke er trent i handelsformen.

Handel på margin er ikke egnet for alle investorer, og noen har ikke det som kreves for å lykkes med gearede handler. Har man en trang til fortsatt å teste dette, bør man starte med handel med binære opsjoner, hvor produktet er langt simplere og ikke minst med langt lavere risiko.

ETX Capital - Våre Platformer Norge

ETX Capital er en av de CFD meglerne som prøver å skape muligheten for en «handelskarriere», hvilket betyr at man handler på nettopp det nivået hvor man kan utvikle seg uten samtidig å bli bremset i å komme videre. Med deres 3 unike plattformer kan man trinn for trinn bygge opp erfaringene som kreves for å utvikle seg som «online trader». Start med de plattformene som tilbyr en mer begrenset risiko før du deretter går videre når du har lært hvordan gamet fungerer.

Risiko og investeringer vil alltid gå hånd i hånd. Det er ganske enkelt uunngåelig – der hvor det finnes raske penger å tjene, finnes det også alltid muligheten for å tape penger. Dette kan ikke sies klart nok: man bør utelukkende handle gearede produkter med størst mulig omtanke.

1. Begynn med en demo-konto
2. Handle via en plattform som passer til ditt nivå og din erfaring
3. Bruk margin og gearing med forsiktighet og omtanke – start meget lavt eller helt uten
4. Bruk plattformens risikostyringsverktøy i alle handler du gjør

Gearing og margin er gulroten ved CFD handler, og er det elementet som kan gi deg langt større volumer i dine handler enn det kapitalen din egentlig tillater.

Hva er spreads?

CFD handel og «spread betting» har flere ting til felles. Dette faller tilbake på det før omtalte forhold omkring «spreads» – det gebyret man opplever ved hver handel. Spread er differensen som ligger mellom kjøps- og salgsprisen.

Eksempel: din posisjon har en pris på $7,555 (kjøpspris) og et spread på 1,0, hvilket betyr at din salgspris i utgangspunktet blir $7,556 (salgspris).

Legg merke til at når en CFD handel utføres, vil posisjonen vise et tap tilsvarende størrelsen av spreads. Så hvis spreads er 5 cent hos CFD-megleren din, er posisjonen nødt til å «gjenvinne» prisen på de 5 centene for å komme opp på din breakeven-pris. Hvis du sammenligner dette med å drive handel via for eksempel privatbanken din, så ville du ha eid posisjonen direkte – men samtidig ville du også ha betalt langt større kommisjon og handelsgebyrer enn det som er tilfellet med CFD handel.

Spreads bør betraktes som et mindre gebyr fra meglerens side for å stå for selve handelen, og vil variere fra megler til megler på de samme produktene. Hvis du kommer dit hvor du handler ofte, kan du med fordel øke profitten din ved å finne den megleren som gir minst mulig spread mellom kjøp og salg.

Om man handler CFD’er eller Forex er utgangspunktet for spreads det samme; innenfor Forex valutahandel omtales dette også som «spenn» – forex-spenn. Ved handel med binære opsjoner opplever man ingen spreads, ettersom det er helt omkostningsfritt.

CFD’er – en verden av trading

Ikke noe annet online trading-produkt gir deg en så bred vifte av finansielle aktiver som det CFD-handel gjør – her har man de fleste valgmuligheter.

 – Aksjer, det er mulig å handle globale aksjer fra hele verden – kast deg ut i aksjehandel med alt fra danske og europeiske til amerikanske og asiatiske aksjer. Få avkastning på aksjer uten egentlig å eie dem direkte via CFD’er. Handle uten kommisjon og med lave spreads, som gir deg muligheten for fleksible og hyppige posisjonsendringer. Få avkastning også i et fallende marked.

 – Indeks, sannsynligvis CFD handelens mest geniale trekk – handle direkte på utfallet av indekstall! Du kan tjene penger på for eksempel S&P 500 (USA), NASDAQ (USA), HANG SENG (HONG KONG) eller NIKKEI 225 (Japan) – og også i et fallende marked. Handler man på indekstall tar man et bredere tverrsnitt av markedet og utelukker enkeltstående uregelmessigheter. De fleste CFD-handlere finner deres egne «darlings» blant de mange indeksene man kan handle på, og lærer mønstrene deres å kjenne.

 – Råvarer, bruk dine aktuelle markedsindikatorer som bakgrunn for posisjonene dine. Få gevinst på stigninger og fall i markedsprisene på for eksempel handel med hvete, kaffe, olje, sukker, gull og sølv. Her arbeider vi med et marked i konstant bevegelse preget av alt fra naturkatastrofer og krig til simpel forbrukeretterspørsel. En unik mulighet er å leke med bevegelsene på prisutviklingen til GULL – alltid en foretrukken råvare for mange. Det skal likevel bemerkes at flere råvarer kan være ganske profitable å følge.

 – Forex valutahandel, CFD-handel gir deg muligheten for å handle langt større valutabeløper med for eksempel 1:200 ganger gearing. Dermed kan du begynne å handle med bare 200 kroner og oppnå effekten av hele 40.000 kroner i din samlede posisjon. Du kan parre valutaer fra hele verden, og den eneste handelsomkostningen vil være dine spreads på mellom 1-3,5 Pips. Valutamarkedet er det området med langt størst omsetning, som anslås til å være på $4.000 milliarder hver dag.

 – ETF, er fortsatt en mulighet når du kaster deg ut i CFD Trading – Exchange Traded Funds. ETF’er skal betraktes som passivt forvaltede investeringsforeninger, som det handles med offentlig på børsen akkurat slik som man kjenner til fra aksjenes verden. En ETF er en type fond som eier de underliggende aktivene, som kan være aksjer, obligasjoner, råvarer eller valuta.

CFD handel er det produktet som rommer hele pakka – med disse mister man aldri en mulighet. Ulempen kan være å holde overblikket klart, så det er viktig å velge sine kamper med omhu. Med CFD’er finner man alltid en nisje hvor man føler seg hjemme, men man isoleres aldri i nettopp den ene nisjen – når tiden går, lærer man å utforske nye territorier.

Mulighetene er der hver eneste dag – du kan handle på alle markeder og kan til og med handle både med og mot markedene. Problemet blir heller å finne tider hvor du kan ha helt fri. Online Trading har enorme muligheter, men det krever absolutt årvåkenhet av deg hver gang du setter en posisjon. Når man handler er man på, og det krever din fulle fokus og oppmerksomhet. Ikke gå på en romantisk date mens du sitter med en igangværende posisjon – det kan bli skjebnesvangert for både forholdet og økonomien din.

Investering er spekulativ . Når du investerer er kapitalen i fare. Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk i jurisdiksjoner der handel eller investeringer som er beskrevet er forbudt og bør kun brukes av slike personer og på slike måter som lovlig er tillatt. Din investering kan ikke kvalifisere for investorbeskyttelse i landet eller staten der du bor, så kan du gjennomføre din egen due diligence. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet. Klikk her for mer informasjon.