Binære Opsjoner

Handel med binære opsjoner – forklart og forenklet

1. Hva er binære opsjoner?

Helt enkelt forklart, dreier handel med binære opsjoner seg om å estimere utviklingen for et underliggende aktiv innenfor en gitt tidsramme. Aktivet, tidsrammen og retningen man velger for sitt estimat er valgfritt fra de alternativene som plattformen stiller til rådighet. For å enklest mulig forstå online trading med opsjoner, tar vi her en kikk på hvordan investeringer i andre finansielle handelsmarkeder fungerer i praksis.

Under normale, konvensjonelle investeringer er det som oftest snakk om investorer som kjøper aktivene rent fysisk, slik at aktivets verdi avgjøres av hva det er verdt ved selve salgstidspunktet. Dermed vil eventuelle fortjenester eller tap bestemmes av differensen i pris mellom kjøps- og salgstidspunktet. Dersom aktivet har steget i pris, får man en prosentgitt avkastning fra investeringen – og dersom aktivet har falt i pris, vil det motsatte være tilfelle og man taper dermed penger.

Denne typen investeringer krever konstant at man fokuserer: for når er det best å selge? Man får altså et psykisk stressmoment med i pakken, fordi man hele tiden er nødt til å følge markedet tett når man er inne i en posisjon.

Binære opsjoner er langt enklere i sin utforming. Her handler man opsjonene sine med markedet, men er ikke fysisk inne i det; det spekuleres ut fra en forventning om hvilken vei markedet beveger seg, og handelen er dermed en simulering av de finansielle markedene. Det handles ikke egentlig med noe fysisk aktiv.

2. Definisjonen på binære opsjoner

«Binære» beskriver de to valgene du har når en handel inngås: «Call» for å handle med markedet, og «Put» for å handle mot markedet. Dette er selve essensen av å handle med binære opsjoner; en enten-eller tankegang som handler om hvorvidt markedet går opp eller ned. Det geniale med dette er at binære opsjoner skaper muligheten til å tjene penger begge veier i aktivers prisutvikling. Faller de finansielle markedene, er det bare enda en mulighet til å tjene penger.

En handel kan eksempelvis forløpe som følger:

Trinn 1 – Velg ditt aktiv – Gull
Trinn 2 – Velg beløp – 100 Dollar
Trinn 3 – Velg tidsrammen for handelen – kl 12.00
Trinn 4 – Velg «Call» eller «Put»

Binære opsjoner og handel med gull

Er du «in the money» får du gjerne tilbakebetalt mellom 70-90% av dine 100 Dollar (slik at du totalt får 170-190 Dollar). Er du «out of the money», vil du tape hele beløpet – og alle dine 100 Dollar er tapt. Beløpet tas da umiddelbart fra beløpet som står inne på handelskontoen din, på samme måte som at eventuelle gevinster umiddelbart overføres til deg.

3. Hvilke aktiver kan man velge?

De enkelte meglerne benytter stort sett samme plattform, hvor SPOToption er den mest utbredte. Likevel ser vi nå en tendens til at stadig flere bruker handelsplattformen TechFinancials. Dette etterlater et meget likt utvalg av aktiver hos de forskjellige binære opsjons-plattformene på markedet.

Man kan velge fra fire kategorier:

  • Aksjer – Google, Deustche Bank, Coca Cola, Apple
  • Indeks – Nasdaq, Dow Jones, FTSE, Nikkei
  • Forex – EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD
  • Råvarer – Gull, Olje, Kaffe

Dette er bare eksempler på noen muligheter du har med dine handler innenfor disse kategoriene – plattformene tilbyr langt fler.

4. Hvor kan jeg lære å handle?

Hos ScandiTrader skulle vi gjerne sett en større tilgjengelighet av demo-kontoer, hvor man kan teste sine evner innenfor feltet. Dette er dessverre ikke noe som bransjen tilbyr i særlig høy grad, selv om noen få meglere gir sine brukere muligheten. Online trading er en aktivitet, som all annen finanshandel, hvor man kan tape mange penger – og binære opsjoner er ingen unntagelse. Derfor oppfordrer vi sterkt til at man øver og utdanner seg før og under sine handler – noe en demo-konto er det beste verktøyet for å gjøre. Dette har blant annet blitt tatt på alvor innenfor CFD-handel, hvor demo-kontoer er en selvfølge.

Det er viktig å samarbeide med en megler som leverer undervisningsmateriale av høy kvalitet, slik at man får den best mulige følingen med verktøyene sine og lærer å kjenne konsekvensene av sine handelsvalg. Føler man seg trygg med det man gjør, kan man i større grad stole på sin intuisjon fremfor å basere seg på hell.

5. Hva skal jeg bruke ScandiTrader til?

På denne siden finner du det beste utvalget av meglere innenfor binære opsjoner, da vi kun lister opp meglere vi kan stå inne for og selv fører en tett dialog med. Vi vil forsøke så godt vi kan å guide deg til den plattformen og megleren som på best mulig vis matcher deg og dine behov. Scandibanken har ikke bare fokus på binære opsjoner, så hvis du ønsker å prøve deg frem med andre former for online trading, vil du finne anmeldelser av både CFD-meglere og Forex-meglere her. Få de ferskeste nyhetene om bransjen og hva som rører seg i den – vi deltar også på de relevante Finans-EXPO’ene slik at vi alltid har den nyeste informasjonen fra meglerne, klar til bruk.

Hvordan tjener jeg penger på binære opsjoner?

Når man handler med binære opsjoner gjelder det å forstå spesielt én ting: enten vinner man, eller så taper man.

Eksemplet nedenfor er en god illustrasjon av dette: her satser man $100 på forholdet mellom EUR/USD – valget er CALL (Kjøp) eller PUT (Selg). Hvor forventer du at kursforholdet mellom Euro og Dollaren vil være etter kl. 01.30 – over eller under den nåværende kursen?

Hvordan tjener jeg penger på binære opsjoner

Hvis du har rett i antagelsen din om valutamarkedet innenfor tidsrammen du velger, oppnår du en tilbakebetalingsprosent på 79% i dette tilfellet hos BDSwiss. Du legger inn $100 på posisjonen og vil få $179 tilbakebetalt umiddelbart ved kontraktens opphør kl. 01.30. Tar du derimot feil i antagelsen din taper du ALT – hele beløpet du satset vil nå være tapt.

Det at man kan tape alt, er nettopp det som utgjør binære opsjoners største kritikkpunkt. I tillegg til dette er din potensielle utbetalingsprosent under 100% – hvilket betyr at man skal vinne flere handler enn man taper for bare å oppnå en break even. Win or Loss-konseptet gir binær opsjonshandel et preg av gambling fremfor investering.

Er handel med binære opsjoner gambling eller investering?

Det hersker ingen tvil om at binære opsjoner hører mer til underholdningssegmentet enn til vanlige investeringer. Selve oppbygningen har elementer fra kasino-verdenen, da man handler mot «huset» på samme måte som man gjør når man spiller på et kasino. Vinner du, så taper megleren (huset) sine penger.

Hvorfor har vi binære opsjoner med på ScandiTrader.com?

I og med at det er kategorisert innenfor EU som online trading og er finansielt regulert av CySEC – Cyprus Securities Exchange Commission, har det sin plass når vi snakker om online trading. Vi ser både fordeler og ulemper ved binære opsjoner, men dersom man bruker det for det det er, ser vi ingen problemer med handel via binære opsjoner. Det er underholdning i forkledning av online trading, og på lik linje med mange andre underholdningstyper KAN man tjene penger på det.

Det er ingen tvil om at binære opsjoner møter sine største motstandere i de mer etablerte investeringskretsene, hvor produktet ikke ønskes kategorisert som investering. Utbetalingene og matematikken bak binære opsjoner taler ikke til deres mer nerdete tilgang til for eksempel day trading-konseptet.

Det finnes dog flere gode måter å bruke binære opsjoner på:

1. Det at man kan få en tilbakebetaling på for eksempel 79% fra sin antagelse ved bare 0,01% avvikelse i markedet, er unikt – og er ikke mulig noen andre steder.

2. Du kommer enkelt i gang med å teste ut evnene dine innenfor online trading. Binære opsjoner er glimrende som et første skritt på veien mot å kunne mestre handel med CFD’er og Forex.

3.

 Du blir på forhånd kjent med alle aktuelle forhold for handlene dine, så en mer enkel og simpel tilgang til finansielle markeder finnes ikke. Du vet alltid hva du kan vinne og tape ved hver handel.

4. Risiko – du kan ikke tape mer enn den kapitalen du har på handelskontoen din. Kaster man seg ut i å handle via MT4-plattformen med CFD-handel, man man ende opp med større tap enn det man i det hele tatt har på handelskontoen. Det er ikke tilfelle ved handel med binære opsjoner.

5. Du kan handle med mindre beløper. Du kan nøye deg med å teste ut produktet med ganske små beløp. Laveste innskudd hos en megler er i skrivende stund $100 – og du kan nøye deg med å handle for helt ned til $1.

6. Ingen spreads – med binære opsjoner er det ingen omkostninger involvert i handelen, og spreads som man kjenner fra blant annet Forex og CFD’er finnes ikke for binære opsjoner.

Binære opsjoner er et godt sted å lære noen deler av online trading, og du lærer raskt hvilke mekanismer man skal være fortrolig med for å finne en god måte å sette opp posisjonene sine på. Du får en simpel og ukomplisert tilgang som kan bidra til å utvikle deg. Vi anerkjenner underholdningsverdien i produktet, men ser også dets muligheter for å bli brukt til fremtidig utvikling av ens evner innenfor online-tradingens verden.

Hvorfor ikke bare handle med aksjer i banken

Investering i finansielle aktiver har lenge vært forbeholdt bankene, og til private personer som ønsket å tjene ekstra penger via de finansielle markedene. Vil du handle norske aksjer, er binære opsjoner ikke klar til å hjelpe deg helt enda – her er tilbudet ganske enkelt for lite eller slett ikke til stede. Du skal i så fall vende blikket mot CFD handel dersom norske aksjer er et krav for deg – da vil du kunne finne mange norske aksjer tilgjengelig.

Dine reelle investeringer bør fortsatt utføres i for eksempel banken, for disse kan på ingen måte erstattes av binære opsjoner. Derimot kan binære opsjoner gi deg en unik mulighet for omkostningsfritt å leke med store, utenlandske aksjer som for eksempel Microsoft, Apple, Coca Cola, Volvo, Alibaba osv. Har du en interesse for å teste dine evner og din viten om de mest toneangivende globale aksjene eller hele indeks slik som Dow Jones, så kan binære opsjoner tilby deg en lekeplass for dette.

Fordelen er at du ikke må betale tårnhøye gebyrer og kommisjon for å handle utenlandske aktiver med online trading, mens bankene enten krever ublu priser eller ikke tilbyr denne tjenesten for sine kunder i det hele tatt for deres investerende kunder.

Binære opsjoner er enkelt på grunn av at handlene er simulerte opp mot det reelle markedet. Dermed utføres ingen direkte handler, og ingen av partene eier på noe tidspunkt faktisk aktivet, hvilket bidrar til å holde omkostningene på et absolutt minimum. Det gir deg som handler med binære opsjoner et enkelt setup, hvor du ikke skal forholde deg til noe annet enn utvikling her og nå. Ulempen er at man ikke står utenfor innflytelse på markedet og for eksempel aksjen via en aksjonærs stemmerett.

Binære opsjoner – regulering i Europa

Velg alltid en regulert megler når du handler innenfor online trading. I Europa kan meglere bli autorisert og lisensiert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med et lisensnummer for å kunne tilby handel med binære opsjoner. CySEC-reguleringen er under et EU-direktiv, og gir deg derfor størst mulig sikkerhet.

Meglerne forplikter seg til å implementere og overholde regler innenfor MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dette er et direktiv oppnevnt av den Europeiske Unionen som er i overensstemmelse med investeringstjenester og aktiviteter for regulerte markeder, som blant annet også omfatter banker og kreditt-institusjoner innenfor den europeiske unionen.

På Malta er det også en mindre brukt regulering. Det maltesiske finanstilsynet, som administrerer reguleringen, er forpliktet til å overholde MiFID-direktivet.

Det har vært mulig å søke om en lisens fra CySEC siden 2012, og Kypros ble med det et foregangsland i Europa på innførselen av regulativer for dette området. Kypros ble det første landet som MiFID-medlem valgte å klassifisere binære opsjoner som et finansielt instrument. Reguleringen ble en form for blåstempling av produktet, da man ble underlagt en lang rekke strenge krav fra EU’s Markets in Financial Instruments Directive.

ScandiTrader.com samarbeider utelukkende med regulerte meglere

Hos ScandiTrader.com samarbeider vi kun med partnere som er under regulering i Europa – og dette BØR være det første du ser etter når skal finne deg en megler innenfor handel med binære opsjoner. Den sikkerheten som ligger i reguleringen er uvurderlig dersom du ender i en tvist med megleren din. For at meglerne kan opprettholde lisensen sin skal de overholde regler og regulativer for EU-lisensen.

Du vil være omfattet av en klageinstans som hører til EU, dersom du skulle ønske å henvende deg med en klage. Omvendt vil du også kunne oppleve noen mindre ulemper knyttet til reguleringen. Som man gjerne kjenner det fra banker i dag, er internasjonale regler mot hvitvasking blitt en større del av hverdagen. Det gjør at man som individ skal gå noen ekstra skritt med dokumentasjonen, og dette gjelder også for handel med binære opsjoner. Du skal kunne legitimere deg med dokumentasjon og bilde-ID slik som kopi av pass eller førerkort. Dette kan kanskje virke litt drøyt, men gjøres kun for å beskytte deg og skape ytterligere sikkerhet for både deg som person og dine personlige opplysninger.

Markedet for binære opsjoner er gjennom de siste års tid blitt en sunnere næring ved hjelp av reguleringen, og de aller fleste lugubre virksomheter i bransjen har for lengst forsvunnet og gitt sin plass til et sunt og bredt tilbud av regulerte meglere. Les gjennom anmeldelsene våre, og finn den megleren som kan tilby deg akkurat det du leter etter.

Investering er spekulativ . Når du investerer er kapitalen i fare. Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk i jurisdiksjoner der handel eller investeringer som er beskrevet er forbudt og bør kun brukes av slike personer og på slike måter som lovlig er tillatt. Din investering kan ikke kvalifisere for investorbeskyttelse i landet eller staten der du bor, så kan du gjennomføre din egen due diligence. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet. Klikk her for mer informasjon.