Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden eies av Investoo Group.

Risikoadvarsel: Investering i digitale valutaer, aksjer, andeler og andre verdipapirer, handelsvarer, valutaer og andre derivative investeringsprodukter (f.eks. differansekontrakter («CFD-er») innebærer spekulasjon og en høy grad av risiko. Hver investering er unik og innebærer unike risikoer.

CFD-er og andre derivativer er kompliserte instrumenter med høy risiko for å tape penger raskt, på grunn av giring. Du bør vurdere hvorvidt du forstår hvordan en investering fungerer og om du har råd til å påta deg en høy risiko for at pengene dine går tapt.

Kryptovalutaer kan variere mye i pris og passer derfor ikke for alle investorer. Handel i kryptovalutaer er ikke underlagt noen EU-regelverk. Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater. All handelshistorikk som presenteres er under 5 år gammel, med mindre annet er angitt, og er kanskje ikke tilstrekkelig som grunnlag for investeringsbeslutninger. Kapitalen din er underlagt risiko.

Når du handler i aksjer, er kapitalen din underlagt risiko.

Tidligere resultater gir ingen indikasjon på fremtidige resultater. Handelshistorikk som presenteres er under 5 år gammel, med mindre annet er angitt, og er kanskje ikke tilstrekkelig som grunnlag for investeringsbeslutninger. Priser kan gå ned like godt som opp, de kan variere kraftig, du kan være utsatt for valutakursendringer og du kan tape hele eller mer enn beløpet du investerer. Investering passer ikke for alle – sørg for at du har forstått de involverte risikoene og juridiske forholdene fullt og helt. Hvis du er usikker, må du innhente uavhengige økonomiske, juridiske, skattemessige og/eller regnskapsmessige råd. Dette nettstedet gir ikke råd om investering, finans, jus, skatt eller regnskapsføring. Noen av lenkene er tilknyttede lenker.

Vær oppmerksom på at bruk av dette nettstedet og/eller dets funksjoner, handel med en bestemt investering og/eller inngåelse av et forhold med en bestemt megler eller børs ikke nødvendigvis samsvarer med lovene, reglene eller andre juridiske krav i ditt bostedsland. Dette nettstedet er ikke beregnet på bruk i jurisdiksjoner der handel eller investering som beskrives er forbudt, og skal bare brukes av slike personer på slike måter som er juridisk tillatt. Vi verken kan eller vil garantere at din bruk av dette nettstedet og/eller funksjonene på nettstedet vil generere profitt. Alle meninger, nyheter, anmeldelser, analyser, priser, forskning og annen informasjon på eller tilveiebragt gjennom dette nettstedet (herunder i samtaler, e-poster, LiveChat, SMS eller andre kommunikasjonsformer) tilveiebringes «som de er», utelukkende som generelle markedskommentarer og/eller uttrykk for meninger. Informasjonen er ikke nødvendigvis fullstendig, nøyaktig eller oppdatert og er kanskje ikke egnet for alle enkeltpersoner eller er egnet grunnlag for en investeringsbeslutning.

Ansvarsfraskrivelse

Uten å påvirke dette nettstedets brukervilkår betyr din bruk av dette nettstedet at du samtykker i og godtar følgende.

Du bruker dette nettstedet og informasjonen som gis på eller gjennom dette nettstedet og dets funksjoner (herunder informasjon i samtaler, e-poster, LiveChat, SMS eller andre kommunikasjonsformer) for egen risiko. I den grad gjeldende lov tillater det skal dette nettstedet, dets eiere, operatører og tilknyttede selskaper og dets og deres respektive ansatte og representanter ikke være ansvarlig for eventuelle tap, kostnader, ansvar eller utgifter som du eller andre påføres som følge av bruk av eller at du støtter deg på (eller ikke kan bruke eller støtte deg på) dette nettstedet og/eller dets tilhørende funksjoner, etablering av et forhold til en megler eller børst, eller handel i en investering (inkludert, for å unngå tvil, men uten begrensning, direkte, indirekte, konsekvensielle og/eller økonomiske tap).

Ingen garanti, lovnad eller forsikring (hverken uttrykt eller implisert) gis eller fremføres med hensyn til tilgjengeligheten, tilstrekkeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, rimeligheten eller egnetheten til hele eller deler av informasjonen eller meningene som gis eller uttrykkes på eller gjennom dette nettstedet og/eller dets funksjoner (herunder i telefonsamtaler, e-postmeldinger, LiveChat, SMS eller andre kommunikasjonsformer (hvis aktuelt)). Innholdet og funksjonene i denne nettsiden kan rettes eller endres når som helst, uten forvarsel og uten grunn. Det påhviler ingen forpliktelse om å varsle deg om eventuelle korreksjoner eller modifikasjoner.

Vær oppmerksom på at noen av lenkene på dette nettstedet tar deg videre til tredjeparters nettsteder. Noen av disse er tilknyttede markedsføringsselskaper og/eller forretningspartnere for dette nettstedet og/eller dets eiere, operatører og tilknyttede selskaper. Uten påvirkning på eventuelle slike forhold godtas intet ansvar for oppførselen til tredjeparter eller for innholdet eller funksjonaliteten av deres nettsteder eller applikasjoner. En hyperlenke til eller positiv referanse til eller anmeldelse av en megler eller børs skal ikke forstår som en godkjenning eller støtte til meglerens eller børsens produkter eller tjenester Handel med eller gjennom en megler eller børs vil forutsette av meglerens eller børsens brukervilkår eller virksomhet og avgifter/provisjoner kan måtte betales. Sørg for at du har lest og forstått vilkårene før du handler.